OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci a zákazníci,

u nás v CNC INTERSERVICE ZLÍN spol. s r. o. respektujeme soukromí a  klademe důraz na ochranu Vašich údajů a jejich zpracování, k němuž dochází naším prostřednictvím.

Na co používáme Vaše údaje

Vaše osobní údaje z internetových stránek využíváme pro analýzu návštěvnosti Google Analytics. Údaje zadané do poptávkového formuláře používáme pouze pro zodpovězení online dotazu. Osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Cookies a k čemu se používají

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Tyto cookies slouží k zapamatování uživatelských voleb a tím pomáhají vylepšit uživatelské pohodlí. Návštěva stránek je samozřejmě možná i bez souhlasu s použitím cookies.

Je návštěva stránek bezpečná ?

Ano, na našich stránkách jsou všechny Vámi odesílané údaje šifrovány a zabezpečeny. Šifrované stránky poznáte tak, že mají na začátku webové adresy https:// a ikonu zámku ve stavové liště.

Jaká data jsou zpracovávány

Naše společnost zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na stránce výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

 

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ

V rámci přístupu na své webové stránky zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory se uchovávají po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracováváme následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou internetovou stránku navštívil
 • IP-adresa
 • datum přístupu a doba přístupu
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky 

 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES A ANALÝZA WEBOVÉ STRÁNKY

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádíme za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit a zvýšení kvality služeb.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 a novější

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:
 • V menu “Nástroje” vyberte možnost “Možnosti internetu”;
 • nyní klikněte na záložku “Ochrana osobních údajů”;
 • pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru;
 • Vaše nastavení potvrďte “OK”.
 • V hlavní nabídce klikněte na “Firefox” a následně na nabídku “Možnosti”;
 • zvolte oddíl “Soukromí”;
 • v sekci Cookies deaktivujte volbu “Povolit serverům nastavovat Cookies”;
 • potvrďte Vaše nastavení.
 • Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění cookies:
 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“;
 • zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“;
 • klikněte na tlačítko „Delete“.
 • V hlavní nabídce klikněte na “Firefox” a následně na šipku u nabídky “Historie”;
 • vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“;
 • zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“;
 • rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“;
 • zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat.

Shromážděné cookie soubory zpracováváme prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i) nepotvrzením souhlasu se sběrem cookies v patičce stránky,

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics můžeme využívat i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník této internetové stránky vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

Stránka www.cnczlin.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány z naší strany a neneseme zodpovědnost ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.CNCZLIN.CZ SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvníci internetové stránky www.cnczlin.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu).

KONTAKT PRO DOTAZY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných na www.cnczlin.cz (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@cnczlin.cz